Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

      Biblioteka Publiczna w Kańczudze istnieje od 1946 roku. W chwili uruchomienia liczyła ona 150 książek. Była prowadzona społecznie przez Panią Irenę Wójcikową. W 1947 roku zorganizowano zbiórkę książek, w wyniku, której pozyskano 67 nowych pozycji, a w 1948 roku księgozbiór liczył już 500 woluminów. Za umowny rok powstania naszej placówki podaje się rok 1949. Był to rok, w którym według wpisu w "Aktach m. Kańczugi" znajdujących się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Przemyślu, utworzono w budynku Miejskiej Rady Narodowej czytelnię. W jednym pomieszczeniu znajduje się księgozbiór Biblioteki Miejskiej i Biblioteki Gromadzkiej. W tym samym roku rozpoczynają się pierwsze wpisy do księgi inwentarzowej księgozbioru.

    W początkach lat 60. księgozbiór Biblioteki Gromadzkiej zostaje przeniesiony do Siedleczki. Biblioteka Miejska prowadzona była kolejno przez: P. Antoniego Bachnackiego, P. Janinę Ruchel, P. Wandę Kuryło,           P. Antoninę Pudełko, a aktualnie kieruje nią P. Anna Bachnacka.. W roku 1965 przeprowadzono pierwszy generalny remont biblioteki. W latach. 1965-1977 trwała intensywna praca kulturalno-oświatowa. W tym okresie ustabilizowała się sieć biblioteczna naszej gminy. Biblioteka Miejsko-Gminna posiadała 7 Filii Bibliotecznych w: Niżatycach, Sieteszy, Siedleczce, Krzeczowicach, Rączynie, Pantalowicach i Łopuszce Wielkiej. Filie Biblioteczne miały pod opieką 6 punktów bibliotecznych w Woli Rzeplińskiej, Medynii Kańczuckiej, Lipniku, Chodakówce, Bóbrce Kańczuckiej i Siedleczce Górnej.

   Pod koniec 1972 roku następuje pierwsza przeprowadzka naszej biblioteki (ul św. Barbary), w połowie roku 1975 druga przeprowadzka ( ul. M. Konopnickiej). W 1975 roku Biblioteka Miasta i Gminy Kańczuga zdobyła pierwsze miejsce we współzawodnictwie bibliotek powiatu przeworskiego. Rok 1977 owocuje następnym miłym wydarzeniem. Nasza biblioteka plasuje się na pierwszym miejscu we współzawodnictwie spośród 141 placówek w województwie przemyskim. W tym samym roku rozpoczyna się gromadzenie dokumentów i eksponatów dotyczących dziejów Kańczugi. W styczniu 1982 roku po raz trzeci przeniesiono księgozbiór do lokalu zajmowanego pierwotnie (Rynek 6).

   Rok 1992 był dość dramatyczny w skutkach dla sieci bibliotek naszej gminy, ponieważ zostaje zlikwidowana Filia Biblioteczna w Łopuszce Wielkiej oraz wszystkie punkty biblioteczne. Pracownicy pozostałych filii           w Rączynie, Pantalowicach, Sieteszy, Siedleczce, Niżatycach i Krzeczowicach zostają zatrudnieni na 1/6 etatu.

  Dzięki przychylności i właściwemu zrozumieniu naszych potrzeb przez Władze miasta, pierwszy komputer w naszej placówce zakupiono 05 marca 2003 roku, a w czerwcu tegoż roku uzyskano dostęp do Internetu. W lipcu 2004 roku dokonano zakupu programu SOWA do katalogowania zbiorów bibliotecznych.

   W lutym 2005 roku zwiększa się baza lokalowa biblioteki kańczuckiej o dwa pomieszczenia. Kontynuowana jest komputeryzacja placówki poprzez udział w programie IKONKA sponsorowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. 03 lutego 2005 roku w jednym z pozyskanych pomieszczeń uroczyście otwarto czytelnię internetową wyposażoną w trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W drugim pomieszczeniu pozyskanym po biurze Posterunku Energetycznego na piętrze zlokalizowano czytelnię książek i czasopism.        W lipcu w trakcie remontu parteru zlikwidowano piece kaflowe i zainstalowano elektryczne ogrzewanie konwektorowe.

   W latach 2003 do 2006 zatrudniono dwie osoby na stanowisku bibliotekarzy, a w 2008 na emeryturę odchodzi długoletni i zasłużony bibliotekarz Pan Krzysztof Grzeszek.

   W październiku 2009 r. otrzymano klucze do nowego pomieszczenia po zakładzie fryzjerskim. Po gruntownym remoncie w kwietniu 2010 roku w tymże pomieszczeniu rozpoczęła działalność wypożyczalnia dla dzieci, która zostaje połączona z czytelnią internetową. W tym samym roku z dotacji otrzymanej z Lokalnej Grupy Działania w ramach Działania 4.13 PROW  zostaje zainstalowane w pomieszczeniach biblioteki centralne ogrzewania na paliwo gazowe. W 2011 roku biblioteka powiększa się o następna komórkę organizacyjną: księgowość i co za tym idzie zostają zatrudnieni pracownicy administracji.

   Od roku 2010 przez parę lat Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla Bibliotek, dzięki któremu uzyskano darmowy internet dla pracowników i użytkowników biblioteki. Udaje się  również dzięki tej pomocy finansowej założyć 3 darmowe łącza internetowe dla filii bibliotecznej w Krzeczowicach, Siedleczce   i Sieteszy. Dzięki dotacji Orange zorganizowano także warsztaty informatyczne dla pracowników i seniorów. 2013 rok obfituje w prace romontowe. Na początku roku przeprowadzono remont korytarza na parterze biblioteki a pod koniec roku remont elewacji. W tymże roku Biblioteka bierze udział    w programie "Spotkania z pasjami". Jest to cykl 12 spotkań on-line z pasjonatami: podróżnikami, tancerzami, aktorami....

   W 2016 roku przystąpiono do hostingu z firmą SOKRATES, dostawcą naszego oprogramowania bibliotecznego, co pozwoliło na rozszerzenie naszych usług o następne moduły i oprócz katalogowania elektronicznego przestępujemy od roku 2017 do elektronicznego wypożyczania zbiorów. Czytelnicy połączeni z internetem mają możliwość korzystania z naszego katalogu oraz zarządzania swoim kontem czytelniczym przez całą dobę.                                    

   Na przełomie czerwca i lipca roku 2017 wyremontowano pomieszczenie po dawnym gabinecie lekarskim          i przeznaczono go na czytelnię książek i czasopism oraz salę audiowizualną, którą uzupełniamy dwoma laptopami z drukarkami i skanerami. Sprzęt ten zakupiono z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z programu "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek". Łącznie z otrzymanych środków zakupiono 4 laptopy i 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem i urządzeniami pereferyjnymi /drukarki, skanery/.

   Aktualnie Biblioteka Publiczna w Kańczudze zajmuje siedem lokali w tym dla czytelników: wypożyczalnię dla dorosłych, wypożyczalnię dla dzieci, czytelnię internetową z dwoma stanowiskami komputerowymi, drukarkami i kserokopiarką, czytelnię książek i czasopism połączoną z salą audiowizualną z trzema stanowiskami komputerowymi, skanerem i drukarką A3.  Zarejestrowanych jest rocznie ok. 1 000 czytelników w wypożyczalniach oraz ok. 1 500 osób w czytelniach korzystających z informacji lub usług udzielanych na miejscu typu drukowanie, skanowanie czy kopiowanie.

   Co roku Biblioteka bierze udział w takich cyklicznych wydarzeniach jak: Tydzień Bibliotek, Z Książką na walizkach czy Narodowe czytanie.

Około tysiąca osób bierze udział rocznie w organizowanych przez Biblioteke imprezach takich jak:                   - teatrzyki i spektakle teatralne                                                                                                                        - konkursy literackie czy plastyczne                                                                                                                   - warsztaty: biżuterii, haftu, malowania ikon, szydełkowania, quillingu, sospeso, decoupage, tworzenia ozdób    z papieru, masy solnej czy wełny                                                                                                                        - spotkania z muzykami i pieśniarzami: Kaja i Janusz Prusinowscy, kapela Drewutnia, Kuba Michalski, Krzysztof Daukszewicz                                                                                                                                      - spotkania z poetami i pisarzami: Józef Baran, Andrzej Grabowski, Elżbieta Wojnarowska, Jerzy Fąfara, Marta Fox, Mateusz Pieniążek, Stanisław Orłowski, Zbigniew Trześniowski, Lucyna Krzan, Arkadiusz Niemirski, Lidaia Miś, Henryk Nicpoń, Edyta Zarębska, Robert Karwat, Wiesław Drabik, Kazimierz Szymeczko, Elżbieta Bednarczyk, Izabella Klebańska, Zuzanna Orlińska, Wanda Chotomska, Grzegorz Kasdepke i wielu innych.

  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze dysponuje ponad szesnastoma tys. zbiorów a łącznie           z filiami jest to ponad 54 tysiące.

Staramy się uzyskać jak najwiekszą satysfakcję użytkowników, ponieważ stanowi to o randze naszej placówki.

 

Biblioteka Narodowa
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie

Urząd Miasta i Gminy
w Kańczudze

Dzienniki Ustaw
Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga

Licznik odwiedzin: 54032